Düşük sıcaklıkla ısıtma , Yüksek Sıcaklıkla Soğutma!

Yerden ısıtma sistemlerimiz kış aylarında ısıtma amaçlı kullanılabileceği gibi yaz aylarında da soğutma amaçlı kullanılabilir. Yerden ısıtma sisteminin yerden soğutma sistemi olarak kullanılabilmesi için birçok şartın sağlanmış olması gereklidir.

Yerden soğutma için kullanılan borular , boruların soğutma yapılacak alandaki sıklığı , soğutma yapılan yüzeydeki kaplama cinsi  sistemin verimi ve çalışması açısından çok önemlidir. Öncelikle sistemin ısıtma yanında soğutma yapabilmesi için ısı pompasına ihtiyaç vardır. Yerden soğutmada zemindeki döşeme malzemesi sistemin sağlıklı ve efektif çalışması için çok önemlidir. Ahşap , halı gibi ısı iletim değerleri düşük malzeme kaplanacaksa yerden soğutma yeterli verimi sağlayamaz. Uygun kaplamalar seramik ve mermer gibi ısı iletim değeri yüksek olan malzemelerdir.

Yerden soğutma için binanın iyi yalıtılmış olması gereklidir. Sistem yerden ısıtmada yüzeyden ısı verirken yerden soğutmada ısı emecektir. Yerden soğutmada sistem projelendirmesi yapılarak yeterli soğutma sağlanamıyorsa ek soğutma seçenekleri düşünülmelidir.

Yerden ısıtma sistemi yerden soğutma olarak kullanılacaksa tasarımın buna göre yapılmış olması gereklidir. Örneğin borular daha sık döşenmeli , zemin sıcaklığı kontrol edilmeli ve yoğuşma sorunu çözülmelidir. Sistemde muhakkak suretle yoğuşma sensörleri kullanılmalıdır.

Yerden soğutma sisteminin iyi bir performans ile çalışabilmesi için doğru uygulama / malzeme kullanımı yanında  ve soğutma yükü hesabı da yapılmalıdır.

Yerden ısıtma ve soğutma sistemi bir defa kurulabilir , yanlış seçim ve uygulama ile  çok pahalı bir sistem halinede gelebilir.

Projelendirme ve bir uzmanla sistemin uygulanması ilk başta pahalı gibi görünse de zamanla fazlası ile amorti edilecektir.

Isı kaybı / ısı kazancı hesaplaması belirli bir paraya mal olur ve bu nedenle çoğu zaman göz ardı edilir. Tavsiyemiz , bu nispeten küçük yatırımı yapmak ve hesaplama sonuçlarını tasarıma dahil etmek olmalıdır. Böyle bir ısı kaybı hesaplaması, farklı alanlarda istenen sıcaklıklara ulaşmak için ne kadar ısıya ihtiyacınız olacağını açıkça gösterecektir. Kim bilir?  Yerden ısıtma borunuz belki 1000 mt. den 750 mt ' ye kadar  düşecektir . Sonuç: daha az boruya ve güce ihtiyaç olacak, bu da daha az malzeme parası ödeyeceksiniz demektir.

 

devamı için tıklayın